مخالفت با انتقال آب کارون

خورنا: نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در رابطه با مسئله اخیری که در مرکز استان در خصوص انتقال سرشاخه‌های کارون رخ داده است به نظر من نیاز نیست و نباید این اخبار انعکاس داده شود و ملاء عام تجمع‌های صورت گرفته در این زمینه بازگو شود زیرا این امر باعث سوء‌استفاده بسیاری از…