مخابرات اهواز

خورنا: به دلیل عملیات کابل‌برگردان خطوط تلفن با پیش‌شماره 392 در اهواز 72 ساعت اختلال خواهد داشت. عملیات کابل‌برگردان در مرکز شهید چمران اهواز از امروز آغاز شده است. به همین‌ دلیل نیز ارتباط تلفنی مشترکان با پیش شماره 392 از امروز دراهوازمختل می‌شود. بنابر اعلام مخابرات خوزستان این اختلال به مدت 72 ساعت ادامه خواهد داشت.