مخابرات استان خوزستان

حذف کد های تلفن برون شهری

خورنا : در ادامه طرح هم کدسازی تلفن های استان های کشور، از امروز سی ام مهرماه این طرح در استان خوزستان به اجرا درآمد و با اجرای آن تلفن ثابت در بیست و هفتمین استان مشمول این طرح ، ۸ رقمی می شد. به گزارش خورنا در ادامه اجرای طرح حذف کدهای بین شهری تمام استان…