مخابرات آغاجاری

خورنا: پهنای باند و سرعت اینترنت شهرستان آغاجاری ارتقاء میابد. با توجه به کاهش سرعت اینترنت شهرستان آغاجاری در دو هفته اخیر و ابراز نارضایتی شهروندان و کاربران اینترنت خورنا برآن شد ضمن در جریان قرار دادن مسئولین از نارضایتی مردم، جهت شفاف سازی اذهان عمومی در خصوص دلایل کندی اینترنت در شهرستان آغاجاری کسب اطلاع…