محیط زیست سوسنگرد

خورنا: شهردار سوسنگرد گفت: این شهرستان با مشکلات فراوانی در امر شهرنشینی و امور شهری و زیست محیطی روبروست که برای رفع این معضلات باید چاره اندیشی کرد. عزیز ساعدی  عنوان کرد: مشکلات شهرستانهای استان بسیار زیاد هستند که حل و فصل آنها علاوه بر نیاز به تامین اعتبارات از سوی دولت و مدیریت در سطح…