محیط زیستی شمال خوزستان

خورنا: نشست هم اندیشی تشکلهای غیردولتی محیط زیستی شمال خوزستان در دزفول برگزار شد. به گزارش روز چهارشنبه ایرنا مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان در این نشست با اشاره به جایگاه شهرستان دزفول و منطقه شمال خوزستان در حوزه محیط زیست گفت: تشکلهای محیط زیستی از جایگاه مهمی در حفاظت از محیط زیست برخوردارند. ˈ احمدرضا لاهیجان…