محیط ریست ماهشهر

37
خورنا: یگان حفاظت محیط زیست ماهشهر 150 قطعه لاک پشت گرفتار شده در کانال فاضلاب را نجات دادند. رئیس اداره حفاظت محیط زیست ماهشهر گفت : این لاک پشتها از نوع لاک پشت خشکی زی و…