محکومیت نشر اکاذیب

خورنا: پرسش و پاسخ حقوقی: شخصی سوالی به شرح ذیل ارسال کرده است: ” با سلام  من به جرم نشر اکاذیب یعنی درج مطلبی مبنی بر اعتراض به شوراهای اسلامی روستا وشخص رئیس شورا که در وبلاگی عکس ایشان را در کنار دیکتاتورهای جهانی زده بودم و درج مطالبی که اسمی از ایشان نبود وفقط مشکلات…