محور امیدیه ماهشهر

خورنا: رییس اداره راه و شهرسازی امیدیه گفت: عملیات چهار بانده کردن محور ترانزیتی امیدیه به سمت ماهشهر، بزرگترین بندر تجاری کشور، مراحل پایانی را طی و درآستانه بهره برداری است. ˈرضا شیخ پورˈ در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این محور 55 کیلومتر طول دارد که 22 کیلومتر آن در حوزه استحفاظی امیدیه…