محمود گودرزی

محمود گودرزی

خورنا محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان در گفتگو با خبرنگاران در خصوص توجه وزارت ورزش و جوانان به حوزه جوانان و ازدواج آنها با توجه به افزایش آمار طلاق اظهار داشت:به طور کلی حوزه جوانان ، حوزه چالش برانگیزی است، و براین باور هستم که این وزارتخانه به تنهایی نمی تواند از عهده این نیازها برآید .