محمودرضا شیرازی

37
خورنا: شهردار آبادان گفت: پس از گذشت چهار سال کار بازنگری و تصویب طرح تفصیلی جدید این شهر به انجام رسید. محمود رضا شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در جلسه ای که با حضور اعضای کمیسیون ماده پنج…
37
خورنا: شهردار آبادان از آغاز کار مجدد احداث پارکینگ طبقاتی در این شهر که مدت‌ها متوقف شده بود همزمان با سالروز شکست حصر آبادان خبر داد. محمودرضا شیرازی اظهار داشت: برای آغاز کار مجدد احداث پارکینگ طبقاتی آبادان بیش از…
37
خورنا: شهردار آبادان گفت: در دو سال و نیم اخیر 41 هکتار به فضای سبز شهر افزوده شد. محمودرضا شیرازی افزود: این در حالی است که از 25 سال پیش تا سال 89، مساحت فضای سبز شهری تنها 94 هکتار…