محمد چاروسائی سرمربی کشتی هندیجان

خورنا: جلسه شورای ورزش شهرستان هندیجان به ریاست حضور بهروز فرج الهی فرماندار، امید احمدزاده ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان، بهنام خضعلی بخشدار مرکزی، منجزی بخشدار زهره شهر، بهروز شعبانی رییس شورای شهر، روسای ادارات شهرستان،…