محمد مولوی

خورنا:  مدیر آموزش و پرورش آبادان گفت: کسانی که در راه اعتلای قرآن گام بردارند جزء برترین افراد هستند. محمد مولوی در دومین روز از برگزاری یازدهمین دوره مسابقات نخبگان قرآنی استان خوزستان طی بازدیدی که از محل برگزاری مسابقات داشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمام کسانی که در راه اعتلای قرآن گام بردارند جزء اولین…