محمد كيانوش‌راد، رئيس شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان استان خوزستان در گفتگو با «روزان»

رییس شورای سیاستگذاری استان خوزستان

خورنا – دکتر محمد کیانوش‌راد، رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان استان خوزستان در گفتگو با «روزان» به بررسی وضعیت پایگاه اجتماعی دکتر حسن روحانی پرداخته است. مشروح این گفتگو در ادامه می‌آید: آقای دکتر! همان‌طور که مطلعید اصولگرایان مدعی…