محمد كيانوش‌راد، رئيس ستاد خاتمي در انتخابات 76

خورنا: ستاد روحاني  بايد به محدوديت‌هاي تصميم‌گيري آقاي استاندار توجه كنند به نظر من همه بايد استاندار را كمك كنند و بدون سهم‌خواهي‌هاي شخص محور به مطالبات برنامه محور فكر كنند و وقت فعالان سياسي و مسوولان و مديران را در اين مباحث تلف نكنند. بعد از مواضع و انتقاد استاندار از برخي سهم‌خواهي‌ها و مقاله‌اي تحت عنوان به كجا…