محمد علی نورانی

خورنا: معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند گفت: این سازمان به واحدهای تولیدی و صنعتی غیر فعال و نیمه فعال موجود در شهرکهای صنعتی موجود در منطقه وام پرداخت می کند. به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نورانی…