محمد سعید انصاری

خورنا: محمد سعید انصاری اظهار داشت: اگر اصفهان نیاز داشته باشند مردم مقاوم و همیشه در صحنه خوزستان در مقابل این خواسته اصفهانی‌ها تسلیم‌اند. اصفهان فردا: عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان با بیان اینکه اگر اصفهان نیاز داشته باشند مردم…
خورنا: نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: آرامش را از مسئولان بی‌تفاوتی که آرامش را از مردم گرفته‌اند خواهم گرفت تا مشکل آب آبادان را رفع کنم. محمد سعید انصاری امروز در…