محمد روشنی

IMG-20150202-WA0001

فرمانده حوزه مقاومت بسیج  شهری مالک اشتر ناحیه اندیمشک در گفت‌وگو با خورنا

خورنا: فرمانده حوزه مقاومت بسیج  شهری مالک اشتر ناحیه اندیمشک گفت : ۳۵ برنامه ی محوری با موضوع تبیین ارزش های انقلابی در اندیمشک…