محمد روشنی

فرمانده حوزه مقاومت بسیج  شهری مالک اشتر ناحیه اندیمشک در گفت‌وگو با خورنا

خورنا: فرمانده حوزه مقاومت بسیج  شهری مالک اشتر ناحیه اندیمشک گفت : ۳۵ برنامه ی محوری با موضوع تبیین ارزش های انقلابی در اندیمشک برگزار می شود. محمد روشنی در گفت و گو با خورنا در اندیمشک اظهار داشت :بسیج پاسدار…