محمد رضا پاپی شهردار اندیمشک

برگزارای جلسه ی شورای شهر اندیمشک با برسی طرح اختلافات مرزی

خورنا:جلسه ی شورای شهر اندیمشک با حضور اعضا برگزار شد . مهدی قلی کیانی سخنگوی شورا در این رابطه به خبر نگار خورنا گفت: در ابتدای جلسه حجت الاسلام باقری ریاست شورای شهر با ارائه ی گزارش خویش پیرامون سفر خود و شهردار به البرز و تهران در جهت حل مشکل بدهی مالیاتی شهرداری اندیمشک با اداره ی امور مالیاتی…