محمد رشنو نژاد

خورنا: مردم اندیمشک از محمد رشنو‌نژاد جودوکار ملی پوش این شهر که در مسابقات قهرمانی جهان حاضر به مسابقه با حریف رژیم صهیونیستی نشد به شکل باشکوهی استقبال کردند. به گزارش خبرگزاری فارس از اندیمشک، محمد رشنو‌نژاد جودوکار اندیمشکی که در مسابقات قهرمانی جهان حاضر به مسابقه با حریف رژیم صهیونیستی نشد ظهر امروز در…