محمد درویش

مدیرکل مشارکت‌های مردمی حفاظت محیط زیست

خورنا – مدیرکل مشارکت‌های مردمی حفاظت محیط زیست با بیان اینکه طرح‌های انتقال آب کاملا غیرقانونی است و سازمان حفاظت از محیط زیست رسما نامه نوشته، گفت: تا زمانی که ارزیابی زیست محیطی نیز انجام نشده هر نوع فعالیت…

مدیرکل مشارکت‌های مردمی حفاظت محیط زیست در اهواز:

خورنا – مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به منفی اعلام کردن ارزشیابی‌های ۱۸سد و جلوگیری از فعالیتشان گفت: دوره طرح‌های انتقال آب بین حوزه‌ای و سدسازی‌ها در بسیاری از موارد به پایان رسیده است. به…