محمد حویزاوی

شهردار خرمشهر خبر داد:

خورنا: شهردار خرمشهر از برچیده شدن تمامی سرعت گیرهای این شهر خبر داد. محمد حویزاوی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: وجود تعداد کثیری از سرعت گیرهای غیراستاندارد و حادثه ساز باعث بروز خطرات جبران ناپذیر و غیر قابل بازگشت در خرمشهر بودند. وی افزود: این سرعت گیر ها چهره شهر خرمشهر را به نحو غیر مطلوب…