محمد حافظی‌زاده

37
خورنا/ صبح امروز با رأی‌گیری در شورای شهرستان شوشتر محمد حافظی‌زاده توانست یک سال دیگر در سمت ریاست شورای شهرستان شوشتر باقی بماند. معصومه دلفیه نیز توانست با کسب حداکثر رأی ممکن به سمت نائب رئیس شورای شهرستان شوشتر…
37
خورنا: عضو شورای اسلامی شهر شوشتر گفت: حفظ محیط زیست می‌تواند باعث ارتقای سطح زندگی و بهبود شرایط کیفی آن شود و باید در این زمینه از همه توان خود استفاده کنیم. محمد حافظی‌زاده عصر امروز در مراسم استقبال از دوچرخه‌سواران…