محمد تقی زاده

خورنا: مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: شرایط علمی و آموزشی خوزستان زیبنده مردم آن نیست به همین دلیل باید برای اعتلای آن بکوشیم. محمد تقی زاده پیش از ظهر امروز در مراسم تجلیل از معلمان بازنشسته استان خوزستان در اهواز بیان کرد: امروز به دنبال یک ساختن هستیم و اینکه مدرسه چه پیامی برای جامعه دارد نه…
خورنا: محمد تقی زاده مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان شد و جایگزین رحمان فلاحی گردید. به گزارش خورنا، رحمان فلاحی مدیرکل فعلی آموزش و پرورش خوزستان صبح فردا طی مراسمی که راس ساعت 10صبح برگزار می شود تودیع می شود. محمد تقی زاده گزینه قطعی جایگزینی رئیس فعلی آموزش و پرورش است که از…