محمدعلی صنیعی نژاد

خورنا: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: تا پایان خرداد 93، شهرهای شادگان و 25 درصد مابقی جمعیت آبادان بطورکامل از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی از طریق طرح آبرسانی غدیر بهره مند می شوند. به گزارش روزیکشنبه ایرنا از روابط عمومی این شرکت، ˈمحمدعلی صنیعی نژادˈ با بیان این که تامین آب از منابع بالادستی…
خورنا: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: سه هزار کیلومتر شبکه مدرن جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در شهرهای بزرگ این استان اجرا می شود. ˈمحمدعلی صنیعی نژادˈ روز سه شنبه در دومین روز برپایی نخستین نمایشگاه توانمندی های صنعت آب و برق کشور افزود: این شبکه ها در 16شهر بزرگ خوزستان اجرا می شود…