محمدطاها

خورنا: در ۲۹ خردادماه امسال وقوع یک فقره کودک‌ربایی در منطقه نارمک، به کلانتری ۱۲۷ نارمک اعلام شد. زنی جوان، با وضعیتی بسیار پریشان ضمن مراجعه به کلانتری به مأموران اعلام کرد که پسرهشت ماهه‌اش به نام “محمدطه” در حالی که او را برای مدت بسیار کوتاهی داخل کالسکه و در مقابل در مغازه تنها گذاشته، ربوده…