محمدرضا کرمی‌نژاد

37
خورنا: شهردار دزفول از ساخت پل ششم دزفول در آینده خبر داد و گفت: کارهای مطالعاتی در این زمینه آغاز شده و مشاور در حال بررسی مسائل پیرامونی این پروژه است. محمدرضا کرمی‌نژاد امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در…