محمدرضا کاملی

37
خورنا: مدیر کل شرکت پست خراسان شمالی از به کار گیری توان خدماتی پست موتوری 193 این اداره کل برای توزیع سبد کالای خانوار در برخی از شهرستان های این استان خبر داد. «محمدرضا کاملی» روز دوشنبه به خبرنگار…