محمدرضا عصاری

37
خورنا: سرپرست دانشگاه جندی شاپور دزفول گفت: با موافقت شورای عالی گسترش مجوز ایجاد یک رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد این واحد دانشگاهی گرفته شد. محمدرضا عصاری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در دزفول اظهار کرد: با…