محمدرضا شمسایی

خورنا – محمدرضا شمسایی عصر امروز در نشست مدیران خوزستان برای بررسی پروژه‌های عمرانی استان با بیان اینکه اهواز نیاز بیشتری به جلسه‌های عمرانی دارد، اظهار داشت: سازمان آب‌ و برق با انجام پروژه‌‌ها روی رودخانه کارون که…
خورنا: محمدرضا شمسایی مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان شد. با حکم رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، محمدرضا شمسایی به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان…