محمدرضا رحمتی

خورنا: مسئول روابط عمومی هئیت رزمندگان اسلام شهرستان آغاجاری گفت: هیات رزمندگان اسلام شهرستان آغاجاری عضوگیری میکند. محمدرضا رحمتی مسئول روابط عمومی هیات رزمندگان اسلام شهرستان آغاجاری در گفتگو با خبرنگار خورنا بیان داشت: این هیات در راستای وظیفه خود و اشائه فرهنگ اسلامی، مذهبی و بسیجی، آماده عضوگیری از داوطلبان عزیز می باشد.