محمدرضا خالقی زاده

خورنا: معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری آبادان از پایان مهلت ثبت نام جشنواره قصه گویی « یکی بود یکی نبود » آبادان تا پایان وقت اداری روز بیستم خرداد خبر داد. محمدرضا خالقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت:  زمان برگزاری جشنواره قصه گویی « یکی بود یکی نبود » روزهای 21 و 22 و 23 خرداد…