محمدحسین ملک احمدی

37
خورنا: دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی، استفاده از ظرفیت‌های عموم جامعه برای توسعه کتابخانه‌های عمومی را ضروری دانست. محمدحسین ملک احمدی در حاشیه جلسه با اعضای هیئت علمی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران…