محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه

37
خورنا: وزیر امور خارجه کشورمان گفت: مطالبه جدی امسال ما خصومت با اسرائیل و استکبار است که باید همواره مانند گذشته بر آن تأکید داشته باشیم. به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با حضور…