محمدجواد حق شناس

: محمد جواد حق شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرگار مهر درباره جایگاه احزاب درکشور و علت اصلی شکل نگرفتن احزاب قوی در ایران گفت: دلایل  متفاوتی در این باره وجود دارد. بخشی از آن به فرهنگ سیاسی ما در کشور مربوط می شود. عدم تعلق خاطر مسئولان به احزاب و همچنین…