محمدامین جمشیدی

سرپرسرت حوزه خبری خورنا در شهرستان اندیمشک:

خورنا – محمدامین جمشیدی ( سرپرست حوزه ی خبری خورنا در شهرستان اندیمشک ) – ایران اسلامی با مسیری پر مهر و پر شور از ایثار و جاودانگی و حماسه بر باور انقلاب پرشکوهش با زدودن گرد زشت طاغوت از کشور و با هشت سال حرکت در مسیر دفاع مقدس با حضور و شیر زنان و شیر مردانی از…

هم صدایی افسوس هوادران سرخ و شهرداری اندیمشک

خورنا : ( محمدامین جمشیدی – سرپرست حوزه ی خبری اندیمشک ) اندیمشک شمالی ترین شهر خوزستان پر افتخار با شناسنامه ای مملو از شور و حماسه … شهری که تاریخ , چهارم آذر را به عنوان سند مقاومت و مظلومیتش در تقویم ایران اسلامی به روشنی جای داده است… شهری که روزگاری پاریس کوچولوی خوزستان نام داشت …….

واکنش به خبرسازی ها علیه خورنا؛

خورنا محمدامین جمشیدی سرپرست حوزه ی خبری خبرگزاری خورنا در شهرستان اندیمشک به شایعات اخیر مبنی بر جانبداری این سرویس خبری از جریان های خاص سیاسی فعال شهرستان در گذشته و حال و تهدید ارعاب اصحاب رسانه در جهت کاهش و اصلاح روش فعالیت واکنش نشان داد و ضمن رد و محکومیت هرگونه وابستگی و منفعت طلبی در نحوه…