محل های ارائه دهنده سبد کالا

خورنا: یکی از مخاطبان پایگاه خبری خورنا در خبر “سردرگمی اهوازی‌ها در روز نخست توزیع سبد کالا” که از خبرهای امروز خبرگزاری فارس استان خوزستان بود و در پایگاه خبری خورنا بازنشر شده بود، دیدگاه جالبی نگاشته بود: “این اتفاق در شهر اهواز زیاد غیر طبیعی و دور از انتظار نیست چرا باید کم…