محل دفتر مدیرکل صدا و سیما خوزستان

خورنا – فیروز بیگلری / صبح امروز علی بابا احمدپور مدیرعامل سینا صنعت ایذه با مسلم رحیمی مدیرکل صدا و سیما خوزستان و مهران نصرت پناه معاون سیما مرکز خوزستان دیدار کرد . در این دیدار که در محل دفتر مدیرکل صدا و سیما خوزستان برگزار شد دو طرف به بحث اشتغال و کارهای فرهنگی پرداختند . رحیمی مدیرکل صدا…