محصول شلتوک

خورنا: مدیر جهاد کشاورزی شادگان از افزایش 80 درصدی کشت محصول شلتوک در سال جاری نسبت به سال 91 در این شهرستان خبر داد. حمید مطرودی اظهارکرد: امسال 10 هزار هکتار محصول شلتوک در اراضی کشاورزی این شهرستان کشت شد که این رقم در سال 91، 5 هزار هکتار بوده است. وی…