محصول سیب زمینی

خورنا: سرپرست جهاد کشاورزی اندیمشک از آغاز برداشت محصول سیب زمینی از مزارع این شهرستان خبر داد. ˈعباس اسدیانˈ روز چهارشنبه به خبرنگار ایرنا افزود:محصول سیب زمینی از سطح بیش از 400 هکتار با عملکرد متوسط 30 تن از سطح هر هکتار برداشت می شود. وی گفت:پیش بینی می شود افزون بر دوازده هزار تن سیب زمینی از…