محسن هاشمی شهردار تهران میشود

خورنا: تشکیک در تعداد آرای احمدمسجدجامعی، رییس شورای شهر تهران ایجاد شده است. 17 رای یا 16 رای. در جلسه روز سه‌شنبه 12 شهریور با حضور هیات‌رییسه سنی، محسن پیرهادی و حسین طلا رییس نظارت مرکزی در انتخابات شورای چهارم و فرماندار تهران در سال 88 آرا شمارش شد. اصلاح‌طلبان خواستار حضور یک نماینده در فرآیند شمارش…