محسن نمازی‌فر

37
خورنا: مدیر شبکه توزیع برق دزفول گفت: زمین ایستگاه برق بخش سردشت دزفول در صورت تامین نقدینگی از سوی استان محصور می‌شود. محسن نمازی‌فر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در دزفول اظهار کرد: مدتی است که زمین ایستگاه سردشت تهیه…