محسن نمازی‌فر

خورنا: مدیر شبکه توزیع برق دزفول گفت: زمین ایستگاه برق بخش سردشت دزفول در صورت تامین نقدینگی از سوی استان محصور می‌شود. محسن نمازی‌فر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در دزفول اظهار کرد: مدتی است که زمین ایستگاه سردشت تهیه شده ولی تاکنون هیچ اقدامی جهت محصور شدن آن انجام نشده است. وی اضافه کرد: در صورت نقدینگی و تامین اعتبارات…