محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

خورنا: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بدون سعه صدر نمی‌توان کشور را اداره کرد، گفت: به نفع دولتی‌هاست که با آغوش باز انتقادات منصفانه را قبول کنند. به گزارش خورنا، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام…