محسن خدادادی، محمد لهراسبی، شکوفه جودکی، سارا مشعل و مهرنوش برلیان