محاسبه کسور ایام مرخصی بدون حقوق سال‌های گذشته‌

خورنا: خراسان نوشت: بر اساس ابلاغیه جدید مسئولان دولتی به دستگاه‌های مربوطه در پایتخت، مقرر شده به خاطر درخواست‌های متعدد کارمندان جهت محاسبه کسور ایام مرخصی بدون حقوق سال‌های گذشته‌ خود، موضوع پرداخت نقدی این ایام مرخصی برای بالا رفتن دریافتی دوران بازنشستگی به تایید مسئولان رسیده و کارمندان می‌توانند با احتساب جریمه دیرکرد این…