مجید حاتمی

37
خورنا: رئیس شورای شهر هفتکل از راه اندازی دانشگاه علمی کاربردی در این شهرستان خبر داد. مجید حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با رایزنیهای انجام گرفته در تهران و مرکز استان به زودی و در سال آینده…