مجید آقابابایی

همزمان با سوم خردادماه؛

خورنا: مدیرکل امور مرزی وزارت کشور با حضور در شادگان از بندر این شهرستان بازدید کرد. به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، مجید آقابابایی صبح امروز همزمان با سوم خردادماه با حضور در شادگان از بندر این شهرستان بازدید کرد. این بازدید به منظور بررسی امکان صدور مجوز مرز دریایی و آغاز فعالیت برون مرزی…