مجموع آورد آب‌های استان

خورنا: معاون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبی سازمان آب و برق خوزستان گفت: مجموع آورد آب‌های استان از ابتدای سال آبی تا پایان مردادماه 15 میلیارد و 306 میلیون مترمکعب می‌باشد که 59 درصد سال‌های نرمال بوده و 18 درصد نسبت به سال‌گذشته افزایش یافته است. فتح‌الله دهکردی عنوان‌کرد: میزان آورد آب حوزه کارون 7 میلیارد و 534 میلیون…