مجمع هیات کشتی خوزستان

خورنا: به پیشنهاد مجمع هیات کشتی خوزستان و موافقت فرامرزکیانی زاده مدیرکل ورزش و جوانان استان محمد امین کجباف بعنوان دبیر هیات کشتی خوزستان منصوب و مشغول کار شد. به گزارش سه شنبه شب خبرنگارایرنا به نقل…