مجمع امور صنفی شوشتر

خورنا: رئیس مجمع امور صنفی شوشتر گفت: شهرداری شوشتر سد معابر موجود در بازار مرکزی شهر شوشتر را جمع‌آوری کند و در این باره باید اعمال قانون شود. رجبعلی ثابت امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شوشتر اظهار کرد: در شرایط کنونی در بازار مرکزی شهر شوشتر سد معابر زیادی وجود دارد و…